Inschrijven

 

[contact_bank form_id=1]

Verklaart hiermee, dat hij als lid wenst toe te treden tot zaalvoetbalvereniging KZVV ‘75. Hij verklaart tevens dat hij geen contribu- tieachterstand bij een andere vereniging heeft. Het contributiebedrag per maand is 12,- en word geïnd aan het begin van elk kwartaal. Inschrijfgeld is 12,50. Het inschrijfgeld word gebruikt om de bonds- contributie voor de KNVB jaarlijks te betalen.

Bovengetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
KZVV ‘75 te Kampen om van zijn/ haar onderstaande (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens:
Contributie (machtigingskaart Rabobank nr. NL 72 rabo 0331246678)
Het opzeggen van de contributie is tweemaal per seizoen mogelijk te weten: Gedurende de zomerstop en winterstop.
Dit is alleen mogelijk in individuele gevallen en als het team waar je in speelt uit minimaal 7 leden blijft bestaan.
Word dit minimum niet gehaald door de opzegging dan bent u contributie verschuldigd over een heel seizoen. Het opzeggen van een team kan slechts eenmaal per jaar in de maand voor de zomerstop. Tussentijds opzeggen van een team is in geen geval mogelijk.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk bewaard worden en bij opzegging worden verwijderd uit ons systeem.