Inschrijven

NL…
Verklaart hiermee, dat hij als lid wenst toe te treden tot zaalvoetbalvereniging KZVV ‘75. Hij verklaart tevens dat hij geen contribu-tieachterstand bij een andere vereniging heeft. Geliever onderstaande machtigingskaart in te vullen. Het contributiebedrag per maand is 12,50- en word geïnd aan het begin van elk kwartaal. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: KZVV ‘75 te Kampen om van zijn/ haar onderstaande (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens: Contributie (machtigingskaart Rabobank nr. NL 72 RABO 03312.46.678) Het opzeggen van de contributie is tweemaal per seizoen mogelijk te weten: Gedurende de zomerstop en winterstop. Dit is alleen mogelijk in individuele gevallen en als het team waar je in speelt uit minimaal 7 leden blijft bestaan.Word dit minimum niet gehaald door de opzegging dan bent u contributie verschuldigd over een heel seizoen. Het opzeggen van een team kan slechts eenmaal per jaar in de maand voor de zomerstop. Tussentijds opzeggen van een team is in geen geval mogelijk.
=