Bestuur

Voorzitter : Wilfried Vonk
Penningmeester: Peter-Paul van den Berg
Secretariaat: Henk Teekman
Bestuurslid: Han Fidder

Maandelijks komt het bestuur bijeen om de lopende zaken binnen de vereniging te bespreken. Een keer per jaar schrijft het bestuur de Algemene Leden Vergadering (ALV), doorgaans in de eerste of tweede week van november. Uiteraard staat het de leden vrij agendapunten in te brengen voor de ALV. Daarnaast kunnen leden altijd agendapunten inbrengen voor de reguliere maandelijkse bestuursvergadering. Dit kan via het secretariaat van de vereniging, zie kopje ‘contact’

Overige functionarissen:
Ronny Bangert, Erelid