Welkom bij KZVV’75

 

Welkom bij de Koninklijke. Sinds de oprichting is de Kamper Zaalvoetbal Vereniging 1975 (KZVV 75) uitgegroeid tot de grootste zaalvoetbalvereniging van Kampen en omstreken.
Dit seizoen telt de vereniging 12 teams en komen uit in de competitie van de Federatie Zaalvoetbal Kampen (FZK).
Meer clubinfo:
Opgericht [Lid KNVB] 1 juni 1975
Koninklijk goedgekeurd: 17 mei 1976
Lid KvK : 1 juni 1977
Nummer KvK: 40060257
Lid FZK: 1 juni 1987
Bankrelatie: Rabobank Kampen
Rekeningnummer: 33.12.46.678
Clubkleuren: zwart shirt, zwarte broek, zwarte kousen

 

 

 

Inschrijfformulier

 

 

 

Verklaart hiermee, dat hij als lid wenst toe te treden tot zaalvoetbalvereniging KZVV ‘75. Hij verklaart tevens dat hij geen contributieachterstand bij een andere vereniging heeft. Het contributiebedrag per maand is 12,50- en word geïnd aan het begin van elk kwartaal. Inschrijfgeld is 12,50. Het inschrijfgeld word gebruikt om de bonds-contributie voor de KNVB jaarlijks te betalen. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: KZVV ‘75 te Kampen om van zijn/ haar onderstaande (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens: Contributie (machtigingskaart Rabobank nr. NL72RABO0331246678) Het opzeggen van de contributie is tweemaal per seizoen mogelijk te weten: Gedurende de zomerstop en winterstop. Dit is alleen mogelijk in individuele gevallen en als het team waar je in speelt uit minimaal 7 leden blijft bestaan. Word dit minimum niet gehaald door de opzegging dan bent u contributie verschuldigd over een heel seizoen. Het opzeggen van een team kan slechts eenmaal per jaar in de maand voor de zomerstop. Tussentijds opzeggen van een team is in geen geval mogelijk. Als individueel persoon mag men alleen opzeggen tijdens de zomer of winterstop.

 

 

 

 

 

FZK

De FZK is een overkoepelend orgaan die uit de clubs KZVV’75 , Allotria (nu Dos), Koffeman, KHC en Futisala bestaan.

De Federatie van Zaalvoetbalverenigingen in Kampen (FZK) werd opgericht in 1988 op initiatief van Auke Koffeman. De reden van de oprichting was dat de zaalvoetbalverenigingen samen een vuist konden maken richting de Kamper Politiek om gunstige sporthaluren te kunnen bedingen. Dit had succes en er werden enkele uren toegezegd. Hetzelfde jaar werd een FZK-competitie in het leven geroepen, welke naast de KNVB-competitie werd gespeeld. Het ging zo goed dat het jaar erop sporthal Cellesbroek de gehele donderdagavond ter beschikking werd gesteld. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval. Door de grote belangstelling van het zaalvoetbal is het zelfs uitgegroeid tot de dinsdag en woensdagavond met maar liefst 29 teams.